zaterdag 24 oktober 2015

Ongeval besloten ruimte aan boord van m.s. LADY IRINA (Tuchtcollege voor de Scheepvaart)

Aanbevelingen n.a.v. ongeval besloten ruimte:

  • De gehele bemanning dient zich steeds bewust te zijn van de gevaren van lading zoals aangegeven in de IMSBC-Code en zijn bijlagen, in het bijzonder van de mogelijkheid van een gevaarlijke atmosfeer; deze gevaren gelden niet alleen voor het ladingruim maar ook voor alle andere ruimtes in de buurt van het laadruim; ook in ruimtes die niet in verbinding lijken te staan met het laadruim kunnen door een defect gevaarlijke stoffen uit de lading binnendringen, zoals in dit geval waarin een luik in een ventilatiekanaal vanuit het laadruim, dat door een andere ruimte loopt, niet goed gesloten is.

  • Een afsluitbare ruimte zoals hier de bakruimte en de boegschroefruimte op het voorschip dient wel degelijk te worden beschouwd als besloten ruimte, die gevaarlijk kan zijn voor degenen die deze betreden, in het bijzonder indien deze enige tijd afgesloten is geweest en niet (mechanisch) is geventileerd; de bemanningsleden, ook zij die deze ruimtes regelmatig voor hun werk betreden, dienen zich van de gevaren bewust te zijn.

  • Aan boord van een schip waarmee lading wordt vervoerd die koolmonoxide (of een ander gevaarlijk gas) kan afgeven dienen gasmeters aanwezig te zijn waarmee eenduidig kan worden vastgesteld of en in welke mate koolmonoxide (of dat andere gevaarlijke gas) in de atmosfeer in of bij een ruimte aanwezig is; de reder van het schip en/of de zeewerkgever van de bemanning dienen daarvoor te zorgen; de bemanning moet daarover makkelijk kunnen beschikken en moet daarmee kunnen omgaan.

  •  Indien in een besloten ruimte iemand wordt aangetroffen aan wie kennelijk een ongeval is overkomen, dient men zich meteen bewust te zijn van de mogelijkheid dat dit is veroorzaakt door een gevaarlijke atmosfeer en dient men te handelen volgens de daarvoor gegeven regels: de ruimte direct verlaten, gasmetingen uitvoeren en persluchtmaskers gebruiken; het onderhavige tragische incident levert helaas een voorbeeld van ondoordacht handelen, waarbij het ene na het andere bemanningslid ten prooi viel aan koolmonoxidevergiftiging.

  • Voor zover het gaat om de mogelijke aanwezigheid van koolmonoxide dient men zich te realiseren dat blootstelling aan dat gas een negatieve invloed heeft op het beoordelingsvermogen, wat kan leiden tot ondoeltreffend en gevaarzettend handelen; vergiftiging door koolmonoxide is op zichzelf onomkeerbaar en kan niet worden verholpen door het toevoegen van perslucht of zuurstof.

  • Het verdient aanbeveling om het betreden van een besloten ruimte vooraf te melden (zo daarvoor al geen 'work permit' is vereist en pleegt te worden afgegeven); zo mogelijk gaat men samen met een ander bemanningslid, waarbij één persoon buiten blijft, de situatie in de gaten houdt en in (radio)contact blijft met de persoon binnen; deze persoon op wacht heeft tot taak alarm te slaan als er iets niet in orde lijkt te zijn en dient niet direct, zonder voorzorgsmaatregelen, zelf te hulp te schieten.
Uitspraak 2015.V1 en uitspraak 2015.V2.