zondag 18 mei 2014

Aanvaring van de STATENGRACHT en KATRE (Tuchtcollege voor de Scheepvaart)

Verzoek van de Inspecteur voor de Scheepvaart:

Aan het verzoek is het navolgende ten grondslag gelegd.
Op 2 februari 2013 is het Nederlandse zeeschip Statengracht in de Oostzee
in aanvaring gekomen met het Maltese vrachtschip Katre. Betrokkene was op
het moment van de aanvaring kapitein van de Statengracht.
Betrokkene wordt verweten dat hij mogelijk heeft gehandeld in strijd met de
volgende voorschriften en bepalingen:
• Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van
aanvaringen op zee, 1972 (hierna: Colregs), voorschrift 2
Verantwoordelijkheid, voorschrift 8 Maatregelen ter vermijding van
aanvaring, voorschrift 16 Maatregelen van het schip dat moet uitwijken,
• Zeevaartbemanningswet, artikel 4, lid 3, zich als kapitein gedragen
zoals het een goed zeeman betaamt.

Tuchtmaatregel:

Het Tuchtcollege is van oordeel dat betrokkene ernstig is tekortgeschoten in 
zijn verantwoordelijkheden als kapitein, met een aanvaring van zijn schip 
met de Katre als gevolg. Betrokkene heeft niet gehandeld zoals een 
verantwoordelijk kapitein betaamt, waardoor de veiligheid van de 
opvarenden, het schip met haar lading en de omgeving in gevaar is gebracht. 
Bij de zware aanvaring is grote schade aan beide schepen ontstaan. De 
Statengracht liep een groot gat in haar zijde op en had kunnen zinken. 
Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan en is 
verontreiniging van het milieu uitgebleven. 
 
Gezien de ernst van de gebleken gedragingen van betrokkene is een 
schorsing van de vaarbevoegdheid van na te noemen duur op zijn plaats. In 
de omstandigheid dat betrokkene gedurende een groot aantal jaren als 
kapitein een goede staat van dienst heeft opgebouwd en in het feit dat hij 
zijn tekortschieten ruiterlijk heeft erkend en uit het voorval kennelijk lering 
heeft getrokken, ziet het Tuchtcollege aanleiding bepalen dat de schorsing 
van de vaarbevoegdheid geheel voorwaardelijk wordt opgelegd. 

Beslissing:

Het Tuchtcollege: 
- verklaart de tegen betrokkene aangevoerde bezwaren gegrond zoals 
hiervoor aangegeven onder 5; 
- legt betrokkene een schorsing van de vaarbevoegdheid op voor een 
periode van twee weken; 
- bepaalt dat deze schorsing niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij het 
Tuchtcollege bij een latere beslissing anders zal bepalen op grond van het 
feit dat betrokkene zich voor het einde van een proeftijd, welke het  
Tuchtcollege bepaalt op twee jaar, zich weer heeft gedragen in strijd met 
de zorg die hij als goed zeeman in acht behoort te nemen ten opzichte 
van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het 
scheepvaartverkeer; 
- bepaalt dat de proeftijd van de voorwaardelijke schorsing ingaat op de 
dag, 6 weken na de dag van verzending van deze uitspraak. 


zaterdag 8 maart 2014

Collision between KATRE and STATENGRACHT [Malta Marine Safety Investigation Unit]

Summary

On 02 February 2013, at about 1000, the Marine Safety Investigation Unit (MSIU) was notified by the managers of the Maltese registered motor vessel Katre, that on 01 February 2013, at about 2325 (UTC), their vessel, while on a ballast voyage from Helsingborg, Sweden to Stralsund, Germany, was involved in a collision with the Dutch registered motor vessel Statengracht in position 54° 53.7’N 013° 13.2’E. The position was close to the Northwest entrance of the TSS North of Rugen in the Baltic Sea. 

Preliminary information indicated that the collision occurred when Katre was proceeding on a South-easterly course close to the Northwest entrance of the TSS North of Rugen. Statengracht was proceeding towards the entrance of the TSS North of Rugen on a Westerly course. 

Statengracht sustained damages to her port side in way of cargo hold no. 2. As a result of the damage, she developed a port list of about 10°. Statengracht was instructed to proceed to the port of Rostock, Germany, which was her original destination. Katre, which sustained damages to her bow area, was instructed to proceed to the port of Mukran, Germany. No injuries and no pollution were reported from both vessels. 

The safety investigation concluded that in a typical crossing situation and in good visibility, neither vessel followed basic bridge procedures and COLREGs requirements. 


Two recommendations have been made to the managers of Katre and Statengracht in order to enhance safe navigational watches at all times. 

vrijdag 31 januari 2014

EMMA MAERSK: Flooding of engine room [Danish Maritime Accident Investigation Board]

Summary


On the evening of 1 February 2013, a severe leakage occurred in the container ship EMMA MÆRSK while the ship, loaded with general cargo in about 14,000 containers, was about to pass southbound through the Suez Canal.

The leakage was caused by a mechanical break-down of a stern thruster situated at the aft part of the ship’s shaft tunnel whereby the shaft tunnel was flooded. The bulkhead between the shaft tunnel and the main engine room could not withstand the hydrostatic water pressure and eventually the main engine room was also flooded.


The situation became complicated because the ship had just initiated a passage in a convoy through the Suez Canal. Loss of the ship’s own propulsion, electric power, steerage and manoeuvrability could be foreseen and eventually occurred.


The main technical sequence of events were a break-down of the forward stern thruster causing a major leakage into the shaft tunnel, a collapse of the watertight integrity of the bulkhead between the shaft tunnel and the engine room, primarily caused by non-effective cable penetration sealings and some undesirable properties of the bilge system and the emergency bilge suction from the engine room. Throughout the course of events, all officers and crew members were constantly disturbed and highly stressed by the sound of countless alarms, which made it extremely difficult to concentrate on the many challenges that ap- peared.

Despite a series of technical breakdowns and system weaknesses, the shipboard organiza- tion remained resilient, and despite the breakdown of the structural barriers, the ship’s offic- ers and crew managed to contain the emergency situation and bring the ship alongside at the Suez Canal Container Terminal without any personal injury or pollution to the environment.

The report contains information about the preventive measures taken by the shipping com- pany, the classification society and other parties involved. The report contains no safety recommendations from the Danish Maritime Accident Investigation Board. 


Full report: http://www.dmaib.com/Ulykkesrapporter/Flooding%20of%20engine%20room%20-%20EMMA%20MÆRSK%20on%201%20February%202013.pdf