zaterdag 16 november 2013

Uitschakelen van bilge alarm op het m.s. SINGELDIEP (Tuchtcollege voor de Scheepvaart)

Verzoek door de Inspecteur voor de Scheepvaart:

 Het verzoek betreft betrokkene, hoofdwerktuigkundige van het Nederlandse
zeeschip Singeldiep. Aan het verzoek ligt het volgende verwijt ten grondslag: het
uitschakelen van het bilge alarm tussen vermoedelijk 28-02 en 03-03-2010
waardoor tijdens de reis de boegschroefruimte zich vulde zonder dat alarm gegeven
werd.

Tegen betrokkene is door verzoeker het bezwaar aangevoerd dat hij in strijd met de
geldende regelgeving en goed zeemanschap heeft gehandeld door het bilge alarm te

overbruggen zonder verdere maatregelen te nemen.

Beslissing:
Ongegrond.

De volledige uitspraak kunt u vinden via de link:
http://www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl/bestanden/2011+2+2010.V2-L.-Singeldiep%20Uitspraak.pdf


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen