zaterdag 16 november 2013

Overbelading van baggerschip IJSSELDELTA (Tuchtcollege voor de Scheepvaart)

Verzoek van de Inspecteur voor de Scheepvaart:

Verzoeker heeft verzocht om een tuchtrechtelijke behandeling tegen
betrokkene vanwege het als kapitein dieper afladen dan toegestaan van het
baggerschip IJsseldelta gedurende 5 reizen op 23 juni 2010. Verzoeker
verwijt betrokkene dat hij in strijd heeft gehandeld met de Schepenwet,
hoofdstuk 2, artikel 4.1.i en artikel 9.1.d en het Schepenbesluit,n hoofdstuk
5, artikel 60.1, welke artikelen de kapitein verplichten om te zorgen dat het

schip geen geringer vrijboord heeft dan de afgegeven certificaten toestaan.

Tuchtmaatregel:

De bezwaren tegen betrokkene zijn ongegrond; van het opleggen van een
tuchtmaatregel kan geen sprake zijn.

De volledige uitspraak kunt u vinden via de volgende link:
http://www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl/bestanden/2012+1+2010.V4-B.-IJsseldelta.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen