zaterdag 16 november 2013

Ongeval met luikenwagen aan boord van ARKLOW SKY (Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Samenvatting:

 Op 21 september 2010 heeft aan boord van het Nederlandse motorvrachtschip (ms)
Arklow Sky een ernstig ongeval met de luikenwagen plaatsgevonden. Het schip lag ten
tijde van het voorval afgemeerd in de haven van Bilbao, Spanje. Tijdens het sluiten van
het ruim, na het lossen van de lading, is een luik uit de luikenwagen in het ruim gevallen.
Als gevolg van de impact van het vallende luik is de luikenwagen aan stuurboordzijde
 van zijn rails gelopen en gedeeltelijk in het gangboord van het schip terechtgekomen.
De eerste stuurman, die de luikenwagen alleen bediende, is hierdoor van het
bedieningsplatform op de luikenwagen, zo’n acht meter naar beneden in het ruim
gevallen. Als gevolg van deze val is hij zwaargewond geraakt en in kritieke toestand in
het ziekenhuis opgenomen. Na ongeveer vier weken is hij uit een coma ontwaakt en aan
het opgelopen ernstig rugletsel geopereerd. Hierop is de stuurman naar zijn thuisland
vervoerd alwaar hij is opgenomen in een revalidatiekliniek.

Geconcludeerd wordt dat de rederij de gevaren van het werken met een luikenwagen niet
voldoende heeft beheerst. Ondanks het grote aantal bewegingen en de ernstige gevolgen
die ongevallen met luikenwagens hebben, vermeldde de Risico Inventarisatie en
Evaluatie slechts dat de gevaren van het werken met luikenwagens “gemonitord”
moesten worden.

De voormalige Raad voor de Scheepvaart, tot 1 januari 2010 belast met het onderzoek
van ongevallen in de zeevaart, heeft meerdere van deze ongevallen onderzocht en in
totaal zeven aanbevelingen gedaan om het werken met luikenwagens veiliger te maken.
Vijf van deze zeven aanbevelingen waren gerelateerd aan luiken die uit de haken van de
luikenwagen vallen. Van deze vijf aanbevelingen waren er drie van procedurele aard, de
andere twee hielden technische oplossingen in. De rederij heeft de aanbevelingen van
procedurele aard toegepast en werkprocedures ontwikkeld om veilig met de luikenwagen
te kunnen werken. Echter omdat de twee aanbevelingen die technische maatregelen
vereisten om te voorkomen dat een luik uit de luikenwagen kon vallen, niet werden
toegepast, was het resultaat dat veilig werken op de Arklow Sky afhankelijk werd van
werkprocedures.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft na de lange serie (zeer) ernstige ongevallen
met haar thema-actie Luikenwagens, in het najaar van 2010 de Nederlandse rederijen
aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het nemen van
maatregelen om het veilig werken met luikenwagens te waarborgen. In afwachting van
de resultaten van deze thema-actie heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid besloten het
onderzoek naar het ongeval aan boord van de Arklow Sky te beperken tot een verkort

onderzoek en rapportage.

Het volledige onderzoek kunt u vinden via de volgende link:
http://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/955/ongeval-met-luikenwagen-ms-arklow-sky-bilbao-21-september-2010

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen