zaterdag 16 november 2013

Gronding van de FLINTERFOREST (Tuchtcollege voor de Scheepvaart)

Verzoek van de Inspecteur voor de Scheepvaart:

Het verzoek betreft betrokkene als kapitein van het Nederlandse zeeschip
Flinterforest. Op 13 augustus 2010 omstreeks 04.55 uur grondde dit schip
nabij Helsingborg, Zweden. Verzoeker heeft verzocht om een
tuchtrechtelijke behandeling tegen betrokkene op grond van de volgende
verwijten, onzorgvuldige navigatie, zonder het houden van een goede uitkijk,
zonder een geactiveerd wachtalarm en zonder geplaatste uitkijk.
De kapitein heeft in strijd gehandeld met de Bepalingen ter voorkoming van
aanvaringen op zee en de STCW regelgeving “ Standards regarding
Watchkeeping” omtrent het uitvoeren van de wacht op de brug en het

plaatsen van een uitkijk.

Tuchtmaatregel:

Het Tuchtcollege acht aannemelijk dat betrokkene op zijn alcoholgebruik is
afgerekend door de Zweedse autoriteiten. Het zal hiermee in de te nemen
tuchtmaatregel rekening houden.

In slaap vallen in druk vaarwater na het wegzenden van een uitkijk moet
aangemerkt worden als een ernstige inbreuk op de goede zeemanschap. Een
schorsing van de vaarbevoegdheid een substantiële duur is hier gepast en
geboden. Naar het oordeel van het Tuchtcollege dient de vaarbevoegdheid

van betrokkene voor zes weken geschorst te worden.

Beslissing:

Het Tuchtcollege
- acht de tegen betrokkene gerezen bezwaren, te weten het niet houden
van een goede uitkijk en het niet plaatsen van een uitkijk gegrond;
- legt betrokkene een schorsing van de vaarbevoegdheid op voor de
periode van zes weken;
- bepaalt dat de schorsing behoudens hoger beroep ingaat op de dag

zes weken na de dag van verzending van deze uitspraak

De volledige uitspraak kunt u vinden via de volgende link:
http://www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl/bestanden/2011+6+2010.V8-S.-Flinterforest.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen