zaterdag 16 november 2013

Gronding van de EEMS TRANSPORTER (Tuchtcollege voor de Scheepvaart)

Verzoek van de Inspecteur voor de Scheepvaart:

Op 3 april 2011 omstreeks 04.50 uur (boordtijd) grondde de Eems
Transporter in Griekse wateren. Betrokkene was op dit moment wachtdoend
kapitein. Voorafgaande aan de gronding was betrokkene in slaap gevallen.
Betrokkene had gedurende de wacht geen wachtalarm geactiveerd.
Betrokkene had geen uitkijk geplaatst op de brug tijdens de donkere uren.
Betrokkene wordt verweten dat hij heeft gehandeld in strijd met de
voorschriften 2 en 5 van het verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter
voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, artikel 4 van de
Zeevaartbemanningswet en de STCW regelgeving, Section A. VIII/2, part
3.1(Watchkeeping at Sea). Principles to be observed in navigational watch.

Tuchtmaatregel:

Het in slaap vallen in nabijheid van de kust met als gevolg een gronding,
alsmede het uitschakelen van correctiemogelijkheden als het wachtalarm en
de uitkijk moet worden aangemerkt als een ernstige inbreuk op de goede
zeemanschap. Een schorsing van een substantiële duur is hier gepast en
geboden. Naar het oordeel van het Tuchtcollege dient de vaarbevoegdheid
van betrokkene voor een periode van 2 maanden geschorst te worden.

Beslissing:

Het Tuchtcollege:
− acht de tegen betrokkene gerezen bezwaren, te weten , het in slaap
vallen tijdens zijn wacht, het niet plaatsen van een uitkijk, het niet
activeren van het wachtalarm met als gevolg een stranding, gegrond;
− legt betrokkene een schorsing van de vaarbevoegdheid op voor de
periode van twee maanden;
− bepaalt dat de schorsing behoudens hoger beroep in gaat op de dag
zes weken na de verzending van deze uitspraak.

De volledige uitspraak kunt u vinden via deze link:
http://www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl/bestanden/2012+6+2012.V2.Eems%20Transporter.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen