zaterdag 16 november 2013

Gronding van de DONGEBORG (Tuchtcollege voor de Scheepvaart)

Verzoek van de Inspecteur voor de Scheepvaart:

 Het verzoek betreft betrokkene, kapitein van het Nederlandse schip de Dongeborg.
Aan het verzoek ligt het volgende ten grondslag.

-  De Dongeborg liep ’s avonds op 3 januari 2011 aan de grond in Deense
wateren. Als gevolg van de gronding ontstond aanzienlijk schade aan het
onderwaterschip. Ten tijde van de gronding was de kapitein verantwoordelijk
voor de navigatie maar niet aanwezig op de brug, was het donker buiten en
maakte hij geen gebruik van een uitkijk.

Betrokkene wordt verweten dat hij:
een onzorgvuldige navigatie voerde, zonder het houden van uitkijk, zonder een
geactiveerd wachtalarm en zonder geplaatste uitkijk tijdens donkere uren.
Daarmee voorbijgaand aan de gebruiken van goed zeemanschap en in strijd met de
Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee en de STCW regelgeving
“Standards Regarding Watchkeeping” omtrent het uitvoeren van de wacht op de brug

en het plaatsen van een uitkijk.”

Tuchtmaatregel:

 Naar het oordeel van het Tuchtcollege is, gelet op de uiterst onzorgvuldige navigatie
van betrokkene een onvoorwaardelijke schorsing van de vaarbevoegdheid van
substantiële, na te melden duur geboden. Het Tuchtcollege heeft bij het opleggen
van de tuchtmaatregel geen rekening gehouden met de omstandigheid dat
betrokkene op 3 januari 2011 tijdens zijn wacht noodzakelijke medische assistentie
aan de hoofdwerktuigkundige heeft verleend. Eerstens voerde de betrokkene ook
 voor het in elkaar zakken van de hoofdwerktuigkundige al een onzorgvuldige
navigatie en tweedens had betrokkene nooit het schip aan zichzelf mogen overlaten,
maar had hij maatregelen moeten nemen om varen zonder verantwoordelijke

wachtofficier te voorkomen.

Beslissing:

 Het Tuchtcollege:
-  verklaart de tegen betrokkene gerezen bezwaren gegrond;
-  legt betrokkene een schorsing op van de vaarbevoegdheid voor de periode
van zes maanden;
-  bepaalt dat de schorsing van de vaarbevoegdheid ingaat op de dag zes weken

na de dag van de verzending van deze uitspraak.

De volledige uitspraak kunt u vinden via de volgende link:
http://www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl/bestanden/2012+2+2011.V1-Dongeborg.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen