zaterdag 16 november 2013

Dronkenschap tijdens het varen aan boord van de LITTLE JANE (Tuchtcollege voor de Scheepvaart)

Verzoek van de Inspecteur voor de Scheepvaart:

 Verzoeker heeft verzocht om een tuchtrechtelijke behandeling tegen betrokkene.
Aan het verzoek liggen de volgende, door de Minister gestelde feiten ten grondslag.
Dronkenschap terwijl deelnemend aan het verkeer op 6 januari 2010 omstreeks
18.30 uur op de rivier de Elbe te Duitsland op het Nederlandse zeeschip Little Jane,
roepletters PHMV.

Tegen betrokkene is door de Minister het volgende bezwaar aangevoerd.
Ik verwijt de aangeklaagde kort en zakelijk samengevat dat hij heeft gehandeld in

strijd met regelgeving en de gebruiken van goede zeemanschap.

Tuchtmaatregel:

 Naar het oordeel van het Tuchtcollege heeft betrokkene door dronken deel te nemen
aan het scheepvaartverkeer op de Elbe op 6 januari 2010 omstreeks 18.30 uur
gehandeld in strijd met de goede zeemanschap. Hij heeft zijn schip, de lading, het
milieu en het scheepvaartverkeer ernstig in gevaar gebracht. Dat zich geen ramp
heeft voltrokken is te danken aan de herhaaldelijke en indringende waarschuwingen
van de loods. Een onvoorwaardelijke schorsing van de vaarbevoegdheid van

langdurige, na te melden duur is in dit geval gepast en geboden.

Beslissing:

 Het Tuchtcollege,
-  verklaart het tegen betrokkene aangevoerde bezwaar gegrond;
-  legt betrokkene een schorsing op van de vaarbevoegdheid voor de periode
van één jaar;
-  bepaalt dat de periode van schorsing behoudens hoger beroep ingaat op de

dag zes weken na de dag van de verzending van deze uitspraak.

De volledige uitspraak kunt u vinden via de volgende link:
http://www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl/bestanden/2011+3+2010.V1-B.-Little%20Jane%20Uitspraak.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen