zaterdag 16 november 2013

Dodelijk ongeval tijdens afmeren in sluis FLINTER ALAND (Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Persbericht:

Rapport ‘Dodelijk slachtoffer bij afmeren in sluis’ gepubliceerd

De Onderzoeksraad constateert dat de rederij de risico’s van het werken met trossen niet voldoende onderkend heeft. In het veiligheidsmanagementsysteem en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ontbraken de juiste procedures voor het werken met trossen. Ook waren de gevarenzones aan boord van de Flinter Aland niet beschreven, en had de rederij de bemanningen niet geïnstrueerd over het juiste gebruik van trossen bij het afmeren.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de procedures ten aanzien van de te voeren communicatie aan boord niet volledig werden nageleefd. Dit heeft tot gevolg gehad dat de bemanning op het voorschip de bandrem van de lier te vroeg aandraaide. De Onderzoeksraad constateert bovendien dat de Arbobladen, die uitgegeven zijn door werkgevers (de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, KNVR, en werknemers (de vakbond Nautilus International) nog niet zijn aangepast aan  nieuwe inzichten van de gevarenzones van trossen.

Het volledige onderzoek kunt u vinden via de volgende link:
http://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/1476/dodelijk-slachtoffer-bij-afmeren-in-sluis-9-september-2012/publicatie/1503/rapport-dodelijk-slachtoffer-bij-afmeren-in-sluis-gepubliceerd#fasen

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen