zaterdag 16 november 2013

Dodelijk ongeval aan boord van SCH 333 (ILT/Scheepvaart)

Samenvatting:

In de ochtend van 7 september 2011 voer de Nederlandse vrieshektrawler “Oceaan
VII” in het Engels Kanaal om te vissen. Op het achterdek waren de bootsman en
drie matrozen bezig het net binnen te halen.

Tijdens het binnenhalen (halen) van het net raakte er een dekwasslang verstrikt in
het net. Eén van de Russische matrozen maakte de slang los en stond hierbij in het
net dat op dek lag. Daarna gaf de bootsman een handsignaal naar de brug dat
geïnterpreteerd werd als hieuwen. Door het hieuwen van de lier kwam de matroos,
die met de slang in de weer was, beklemd te zitten tussen het net en de lier.

De bemanning verleende nog eerste hulp door te reanimeren en te beademen. De
gealarmeerde Franse kustwacht kwam eraan met een helikopter en een medisch
team. Hulp kon niet meer baten en de matroos overleed aan zijn verwondingen.

Dit ongeval volgt na een aantal (zeer) ernstige ongevallen op het achterdek van
vrieshektrawlers. Vanaf 1998 zijn er vijf soortgelijke incidenten onderzocht door de
Raad voor de Scheepvaart. De leringen daarvan komen grotendeels overeen met de
leringen uit dit onderzoek.

De belangrijkste conclusies zijn dat bemanningsleden alert moeten zijn op de
draden en netten op het achterdek en dat de communicatie tussen
bemanningsleden en het toezicht op de werkzaamheden verbeterd moet worden.

Het onderzoek concludeert ook dat het toezicht van de Inspectie Verkeer en
Waterstaat voor verbetering vatbaar is. In het bijzonder op het gebied van de risicoinventarisatie
en -evaluatie, een verplichting voor werkgevers uit de arbowetgeving.

Daaruit volgen verschillende leringen en aanbevelingen aan de reder, zeevarenden
en de Inspectie. Aan de reder zijn het met name maatregelen om te komen tot een
verbeterde veiligheidscultuur. Maar ook om verder onderzoek te verrichten naar een
veiliger achterdek en een alternatieve bediening van de lier.

Opvarenden worden aanbevolen om samen te werken aan een veiliger
werkomgeving en om daarover met elkaar in overleg te gaan.

De Inspectie wordt onder meer aanbevolen het toezicht uit te breiden naar
aanpassingen aan de risico inventarisaties. De aanbevelingen aan de reder te
monitoren en de bevindingen actief te communiceren bij andere Nederlandse reders in de zeevisserij.

Het volledige onderzoek kunt u vinden via de volgende link:
http://www.ilent.nl/Images/Rapport%20Dodelijk%20ongeval%20op%20Nederlandse%20vrieshektrawler%20SCH%20333_tcm334-328002.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen