zaterdag 16 november 2013

Brand aan boord van het vissersschip UK 143 (ILT/Scheepvaart)

De toenmalige IVW heeft een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een brand aan boord van het vissersschip UK 143.

Conclusies:

• De brand is ontstaan door een gescheurde hogedrukbrandstofpersleiding.
• Betreffende brandstofleiding was niet goed gemonteerd.
• Er is een gebrek aan instructies voor controle van de
hogedrukbrandstofpersleidingen voor de gebruiker.
• De bemanning heeft goed gehandeld met betrekking tot de brandbestrijding.
• De brand is uitgegaan door een gebrek aan brandstof en doordat de luchttoevoer
is afgesloten door de bemanning.
• De vaste brandblusinstallatie heeft niet gewerkt als gevolg van een defect
pneumatisch stuurleidingsysteem.
• De periodieke keuringen van de brandblusinstallatie zijn ontoereikend geweest
voor de goede werking van het systeem.

Leringen:

• Bekendheid met de handelingen zoals sluiten van ventilatie kleppen en sluiten
van brandstofsnelafsluiters zijn van cruciaal belang bij brandbestrijding.
• Niet blind vertrouwen op inspecties of keuringen van anderen maar, voor zover
mogelijk, voor nood- en veiligheidssystemen ook aan boord regelmatig systemen
nalopen op defecten of tekortkomingen.
• Bij leeggelopen pilot flessen niet alleen de flessen vullen maar ook op zoek (laten)
gaan naar de oorzaak en die wegnemen.
• Bij onderhoud aan motoren instructies van de fabrikant in acht nemen, als die
voorhanden zijn, en altijd nauwkeurig en secuur werken aan hogedrukbrandstofsystemen.

Aanbevelingen:

Aan zeevarenden:
• Vaste brandblusinstallaties meenemen in periodieke controles door de
bemanning.
• Bij motoronderhoud in eigen beheer advies vragen aan de motorfabrikant en als
er instructies voorhanden zijn deze opvolgen.
Aan de motorfabrikant:
• Gebruikers voorzien van instructies voor onderhoud en controle van betreffende
hogedrukbrandstofleidingen.
Aan leveranciers en keuringsinstanties van vaste brandblusinstallaties:
• De methode van inspectie van pneumatische stuursystemen zodanig herzien dat
een goede werking is gewaarborgd.
Aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat:
• Een inventarisatie maken van de staat van pneumatische stuursystemen van
vaste brandblusinstallaties.
• Nagaan of aanpassingen in het toezicht noodzakelijk zijn om de werking van
vaste brandblusinstallaties beter te waarborgen.

Het volledige onderzoek kunt u vinden via de volgende link:
http://www.ilent.nl/Images/Rapport%20Brand%20op%20de%20UK%20143_tcm334-325201.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen