zaterdag 16 november 2013

Aanvaring tussen VD 77 en MSC ASLI (Tuchtcollege voor de Scheepvaart)

Verzoek van de Inspecteur voor de Scheepvaart:

 Het verzoek betreft betrokkene, schipper van het Nederlandse vissersschip Cornelia
Johannes VD 77. Aan het verzoek liggen de volgende door de Minister gestelde feiten
ten grondslag.

-  Op woensdag 9 februari 2011, omstreeks 05:25 uur vond een aanvaring
plaats op de Noordzee tussen de VD 77 en het containerschip MSC Asli.
Voorafgaand en op het moment van de aanvaring werd de brugwacht op de
VD 77 gelopen door een, voor het zelfstandig wachtlopen op de brug,
onbevoegd bemanningslid te weten, de heer Tomasz Andrzej.

Betrokkene wordt verweten dat hij als kapitein een reis heeft ondernomen zonder
zorg te dragen dat het schip behoorlijk is bemand met voor zijn taak berekend
personeel, zoals verplicht gesteld onder artikel 4, lid 1, onder aanhef en onder k, van
de Schepenwet.

Tuchtmaatregel:

 Naar het oordeel van het Tuchtcollege heeft betrokkene door een onbevoegde als
stuurman te accepteren en wacht te laten lopen gehandeld in strijd met de goede
zeemanschap. Door een onbevoegde te laten varen kunnen de opvarenden, het
schip, de lading, het milieu en het scheepvaartverkeer in gevaar wordt gebracht.
Het Tuchtcollege acht een substantiële boete gepast en geboden.
Nu betrokkene blijkens de mededeling van de Inspecteur onder meer in verband met
overtreding van artikel 4 lid 1, aanhef en onder k van de Schepenwet nog vervolgd
wordt door het Openbaar Ministerie, zal het Tuchtcollege de straf geheel
voorwaardelijk opleggen. Het Tuchtcollege zal de proeftijd bepalen op twee jaar.

Beslissing:

 Het Tuchtcollege:
-  verklaart het tegen betrokkene gerezen bezwaar gegrond;
-  legt betrokkene een geldboete op van 500,= euro;
-  bepaalt dat deze tuchtmaatregel geheel niet ten uitvoer wordt gelegd tenzij
betrokkene zich voor het einde van de proeftijd gedraagt in strijd met de
zorg die hij als een goed zeeman in acht behoort te nemen ten opzichte van
de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer;
-  bepaalt de proeftijd op twee jaar.

De volledige uitspraak kunt u vinden via de volgende link:
http://www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl/bestanden/2012+3+2011.V2-VD77.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen